Hizmetlerimiz

TRANSQUA

Baskı Kimyasalları 

TRANSQUA baskı kimyasalları ürün gamı içerisinde; doğal ve sentetik esaslı kıvamlaştırıcılar, yüksek performans özelliklerine sahip hazır patlar, fonksiyonel kimyasallar bulunmaktadır. Bu ürünler ihtiyaca göre farklı özellik ve konsantrasyonlarda üretilebilmektedir. Elyaf çeşitliliği ve müşteri taleplerine göre farklı ürünleri müşterilerimize sunabilmekteyiz.

TRANSQUA baskı kimyasalları; bluesign® gerekliliklerine uygun üretilirler ve kasıtlı olarak ZDHC MRSL tablolarında listelenen öncelikli kimyasal gruplarındaki kimyasalları belirlenen sınırların üstünde içermezler. Tekstil ve giyim tedarik zincirini etkileyen mevzuatlarla birlikte otoritelerin ve markaların kısıtlı kimyasal kimyasal listelerine (RSL’ler) ve Oeko-Tex® 100 standartlarına tam uyum gösterirler. REACH Yönetmeliği’nin Yüksek Önem Arz Eden Maddelerini (SVHC), Alkilfenol ve etoksilatları (AP/APEOs), Klorlu Aromatik Bileşikleri ve kabul edilebilir limit değerlerin üzerinde formaldehit içermezler.

Kıvamlaştırıcılar

Tamarin

Guar

Nişasta Bazlı Kıvamlaştırıcılar

Sodyum Alginatlar

Sentetik Kıvamlaştırıcılar

Karışımları

Yardımcı Kimyasallar

Bağlayıcılar

Redüksiyon Önleyiciler

 Islatıcı ve Hava Aldırıcılar

İndirgen Maddeler

Fikse Hızlandırıcılar

Çapraz Bağlayıcılar

Hazır Patlar

Aşındırma

Koyu Zemin

Matweiss